CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Trendy v oblasti odívání

Celková světová poptávka po textilu roste, jednotlivé segmenty se však vyvíjejí různě. Zatímco produkce z přírodních vláken je již téměř 10 let přibližně stejná, výroba umělých vláken vzrostla od roku 1990 na více než dvojnásobek. Největší růst zaznamenává polyester, mírný růst potom nylon. Stagnace se týká kromě čistě přírodních materiálu i viskózy (více v kapitole o materiálech pro výrobu oděvů).

Zapojení počítačů do procesu navrhování a výroby výrazně zkrátilo dodací lhůty a zpružnilo celý dodavatelský řetězec. Značná část výzkumu se nyní soustředí na přenášení inovací z automobilového průmyslu do oblasti oděvů, zejména na snižování nároků na pracovní sílu pomocí robotizace[1]. Sektor též zaznamenává posuny v oblasti kontroly produkčních systémů, řízení zásob, virtuálního designu a sledování změn módních trendů ve skutečném čase.

Jak již bylo zmíněno, celosvětově se vyrábí stále více oděvů. Jejich prodej je koncentrován ve velkých obchodních centrech. Spotřebitelé ze západní Evropy v nich nakoupí asi 70% veškerých oděvů, spotřebitelé z USA dokonce 85%. V současné době 50 % všech oděvů prodá spotřebitelům pět nejvýznamnějších obchodních značek. Jaké jsou jejich prodejní strategie?[1] Ani po 300 letech technologických inovací však nebylo možné složitý proces šití úplně nahradit prací robotů.