CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Technologické trendy

Jakým směrem by se environmentálně příznivé odívání mohlo vyvíjet? Při přemýšlení nad budoucími trendy hrají svou roli nejen ekologičtější technologie, ale i spotřebitelské chování a samozřejmě také organizační a legislativní opatření. V této závěrečné kapitole některé z možných cest vedoucích k příznivým změnám v oblasti odívání zmíníme[1].

Přesto, že technologie nemohou být samy o sobě řešením všech ekologických neduhů současného oděvního průmyslu, má jistě smysl se nad některými novými postupy a jejich možným přínosem zamýšlet.

Počítačové bezstehové pletací stroje

Jednou z cest, kterou by se mohl oděvní průmysl do budoucna rozvíjet, jsou počítačové bez-stehové pletací stroje kombinované s CAD (Computer Aided Design Technology). Tato technologie by umožnila úspornější výrobu oděvů na míru v masovém měřítku. Výhodou by byla mimo jiné optimalizace použití materiálu, a tedy i snížení množství vzniklého odpadu. Oděvy by se vyráběly rovnou jako celý kus a zmizela by fáze výroby a zpracování látek. Výrobci oblečení by mohli tyto výrobní stroje umisťovat přímo do vlastních prodejen a výroba a prodej by pak mohly fungovat v tomtéž zařízení. Zároveň by bylo možné více zapojit zákazníka do samotného návrhu oděvu a dodat mu oblečení, které mu dokonale padne. S tzv. bezstehovými oděvy se setkáme již nyní, jsou vyráběny bezstehovými pletacími či svářecími technikami a nejvíce jsou využívány při výrobě sportovního oblečení, plaveckého oblečení a spodního prádla. Bezstehové svařování zahrnuje spojování vrstev látky ultrazvukovým ohřevem, vysoko frekvenčním zářením nebo tmelenými přilnavými filmy.

Bezstehové oděvy lze vyrábět i z běžného vlákna jako bavlna, vlna, kašmír, mohér, hedvábí, nebo z vláken umělých, jako viskóza, polyester, nylon, polyamid

Bezstehovou výrobou lze jednodušší celý oděv vyrobit za 20 minut, což je o 30-40% kratší doba než při běžném stříhání a šití. Přímé snížení dopadu na životní prostředí není zázračné, především efekt v oblasti úspory energií. Na druhou stranu zde figuruje potenciál v prodloužení životnosti oděvů, které sedí a odpovídají našim představám a potřebám. Ekologické i sociální aspekty zavedení této technologie by si jistě zasloužily podrobnější a komplexní zkoumání.

Nanotechnologie

Výzkum v oblasti nanotechnologií směřuje k inovacím tzv. inteligentních funkcí nejen oděvů, ale textilu obecně. Většina těchto technologií je stále ještě ve vývojové fázi, ale čeká se od nich velké spektrum metod, které by měly prodloužit životnost textilu a pozitivně změnit jeho vlastnosti, např. zvýšit odolnost vůči vodě, skvrnám, pachům apod. Český výzkumný tým z Fakulty netkaných textilií Technické univerzity v Liberci jako první na světě vyvinul funkční prototyp stroje použitelného pro průmyslovou výrobu nanovlákenných textilií. Výroba nanovlákenné textilie pomocí technologie nazvané Nanospider je založena na zvlákňování vodných roztoků polymerů bez použití chemických rozpouštědel, což může mít příznivý dopad na životní prostředí. Stejně jako v případě bez – stehové pletací technologie by bylo na místě zabývat se její ekologickou příznivostí hlouběji. [1] Tento text si neklade za cíl podat vyčerpávající popis všech možností a cest, má posloužit pouze jako nastínění některých z nich a motivovat ke komplexnímu zkoumání ekologičtějšího přístupu k odívání.