CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Víš co nosíš? I šaty dělaj klima! 

Ve studii, kterou Vám předkládáme na těchto stránkách, jsme se snažili shromáždit důležité informace o environmnetálních souvislostech odívání a popsat stav této problematiky v České republice. Obsah studie jsme rozdělili na jednotlivé tematické části, které najdete pod příslušnými odkazy. Zájemcům o podrobnjěší informace doporučujeme další zahraniční zdroje, zejména studii University of Cambridge s názvem Well Dressed? The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom. Text britské studie a další zajímavé články si můžete stáhnout v sekcích Zdroje a Odkazy.

____________________________________________________________________________

Proč jsme si vybrali právě téma odívání?

Mezi projekty prvního ročníku iniciativy Britské rady nazvané Callenge Europe - Low carbon futures figuroval také projekt "I šaty dělaj klima". Čím je problematika odívání tak zajímavá a co může přinést její hlubší zkoumání?

Oděvy jsou tématem, které se týká nás všech, a dává tak každému jednotlivci příležitost svým správným přístupem přispět k pozitivní změně. Problematika oděvů se v pojetí většiny z nás zužuje na znalost aktuálních módních trendů, materiálů a jejich funkčních vlastností. Jen malá část spotřebitelů se zajímá o původ oblečení, natož o konkrétní dopady produkce oděvů, jejich údržby či likvidace na životní prostředí. Právě v možnosti informovat spotřebitele spatřujeme obrovský potenciál pro zlepšení. Ten je navíc podpořen poznatky, že i dostupné a jednoduché změny v chování spotřebitelů mohou představovat velký přínos. Tato skutečnost ve spojení s růstem poptávky po stále nové a levné módě nás utvrdila v tom, že prezentování nezkreslených informací o environmentálních a sociálních dopadech odívání je aktuální a potřebné.

Rády bychom předešly možnému zjednodušování informací týkajících se environmentálních dopadů odívání, zejména nebezpečí tzv. „greenwashingu“, tedy "natírání na zeleno". V dnešní době rychlého vývoje technologií a nových možností v oblasti údržby či recyklace by bylo značně zkreslující omezit se jen na jednoduché slogany: „kupujte lokální“, „kupujte bio“. Shromáždění všech důležitých údajů týkajících se celého životního cyklu oděvů, od produkce až po likvidaci, které by byly relevantní pro Českou republiku, se pro nás stalo velkou výzvou.

Doufáme, že naše výstupy osloví a obohatí jednak spotřebitele, ale také společnosti zapojené do procesu výroby, prodeje, údržby a recyklace oděvů, organizace  věnující se osvětové činnosti a v neposlední řade i média. Rády bychom také motivovaly členy české akademické obce k tvorbě podrobnějších analýz celé problematiky. Předkládaní studie přináší mnoho otázek, na které jsme vzhledem k našim limitům nemohly hledat odpovědi. Pevně věříme, že se jich někdo další ujme, zpřesní naše výstupy a obohatí je o nové souvislosti a poznání.