CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Seznam zdrojů 

 1. ALWOOD, J. M. a kol. Well Dressed? The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom. Cambidge: University of Cambridge Institute for Manufacturing, 2006.
 2. ALWOOD, J. M. Rozhovor, 2009, Telefonický rozhovor v lednu 2009.
 3. ČIŽP. Činnost ČIŽP ve vztahu k vyhlášce č.78/2006 Sb. [online]. 2009. [cit. 2009-03-17]. Dostupné na WWW: https://www.cizp.cz/(k5lsjx55xpgeti45guki3n55)/default.aspx?id=708&ido=372&sh=2054230872
 4. ČSÚ. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele. [online]. 2008. [cit. 2008-12-07]. Dostupné na WWW: https://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/kapitola/10n1-07-2007-0900.
 5. ČSÚ. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2007. [online]. 2008. [cit. 2008-12-07]. Dostupné na WWW: https://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/publ/3001-08-za_rok_2007__i__dil___domacnosti_podle_postaveni_a_veku_osoby_v_cele,_podle_velikosti_obce,_prijmova_pasma.  
 6. E+B TEXTIL. Informace o činnosti firmy. [online]. 2009. [cit. 2009-03-15]. Dostupné na WWW: https://www.ebtextil.cz/index.php.
 7. EKOLIST. STEO: ČR nesplní požadavky EU na skladování odpadu, hrozí sankce. [online]. 2009. [cit. 2009-03-10]. Dostupné na WWW: https://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2151125.
 8. HAFFMANS S. Cotton and Textiles. In: Challenges of Fair Trade 2001-2003 [online] 2000 [cit. 2008-12-07]. Dostupné na WWW: https://www.eftafairtrade.org/pdf/YRB2001Ch12_EN.pdf
 9. CHRISTIANOVÁ, A. a kol. Manuál minimalizace odpadu pro textilní průmysl. [online]. 2004. [cit. 2009-03-21]. Dostupné na WWW: https://www.cir.cz/odvetvovy-manual-minimalizace-odpadu.
 10. KOUTECKÝ S.R.O. Informace o činnosti firmy. [online]. 2009. [cit. 2009-03-04]. Dostupné na WWW: https://www.koutecky.cz/.
 11. MACH, M. Test zelené domácnosti: nejlépe pere Frosch a Qalt Excel. [online]. 2006. [cit. 2009-02-21]. Dostupné na WWW: https://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=1930037.
 12. MODERNÍ OBCHOD. Tesco – Kontejnery pro sběr textilního odpadu. [online]. 2008. [cit. 2009-03-11]. Dostupné na WWW: https://www.mobchod.cz/index.php?itemid=5319
 13. MPO. Panorama českého průmyslu. [online]. 2008. [cit. 2009-03-09]. Dostupné na WWW: download.mpo.cz/get/37689/42044/502821/priloha019.pdf
 14. MŽP. Poskytnutí informací pod č.j.: 2657/ENV/09,  277/720/09, 2009.
 15. PACK, J. – BÄCHTOLD, E. Outer wear. Overview and Marketing Guide on Switzerland and the Major Markets in the European Union. [online]. 2006. [cit. 2009-03-17]. Dostupné na WWW: https://www.osec.ch/internet/osec/en/home/import/publications/nonfood.-ContentSlot-2520-ItemList-18638-File.File.pdf/pub_nonfood_garm_outerwear.pdf 
 16. ŠPAČKOVÁ, Š. Důsledky globalizace oděvního průmyslu pro rozvojové země a iniciativy za jejich zmírnění, Brno, 2005.
 17. VERONICA. Odpověď na dotaz v online poradně z 30.3.2007, [online]. 2007. [cit. 2009-03-15]. Dostupné na WWW: https://www.veronica.cz/?id=12&i=156.
 18. VOŘÍŠEK, T. – NĚMEC, J. – BUBENÍK, M. Potenciál úspor elektrické energie v českých domácnostech. [online]. 2009. [cit. 2009-03-18]. Dostupné na WWW: https://www.enviweb.cz/?env=_archiv_hejdi_en&search=pra%E8ky
 19. WIENEROVÁ, L. Rozhovory, 2008 – 2009, Osobní a korespondenční rozhovory v letech 2008-2009.
 20. ZOUZALÍK, M. Unikátní technologie pro výrobu nanovláken vznikla v ČR! [online]. 2005. [cit. 2009-03-08]. Dostupné na WWW: https://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2005012122.