CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Lucia Némethyová

Lucia Némethyová

Lucia (26) vystudovala logistiku a management dodavatelských řetězců v Londýne a Mezinárodní obchod v Bratislavě. V současnosti pracuje v oblasti železniční dopravy. Je spoluzakladatelkou Oikos Bratislava - studentské organizace pro udržitelnou ekonomiku a management. Ve volném čase externě vyučuje a věnuje se výzkumu v oblasti udržitelné logistiky. Má velmi ráda hudbu, film a divadlo, jen trochu nestíhá...