CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Lenka Parkánová

Lenka Parkánová

Lenka (24) studuje Environmentální studia a Regionální rozvoj a správu na Masarykově univezitě v Brně.  Zajímá se o ekonomické systémy, které jsou přiznivější lidem i přírodě.  Lenka pracuje jako externí ekologická poradkyně v ZO ČSOP Veronica.