CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


CHALLENGE EUROPE - VÍCE ČINU, MÉNĚ EMISÍ


    I ŠATY DĚLAJÍ KLIMA

Projekt „I šaty dělají klima“ se zabývá životním cyklem oděvů, dopadem jejich produkce na životní prostředí a odpovědným chováním spotřebitelů. Pomocí informační kampaně chce prezentovat a propagovat environmentálně příznivé oblečení jako etickou a prestižní záležitost.https://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-projects-the-low-carbon-challenge.htm