CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Poděkování

Tento text ani další výstupy projektu I šaty dělaj klima by nemohly nikdy vzniknout bez podpory, pomoci a úsilí mnoha lidí. V prvé řadě bychom rády poděkovaly Britské radě i všem partnerům celé iniciativy Challenge Europe za organizaci celého mezinárodního projektu. Speciální dík bychom rády vyjádřily manažerce projektu Janě Hecové za organizační pomoc, milý a otevřený přístup a vytrvalost v její náročné práci. Za cenné informace a připomínky jsme velmi vděčny Jullianu M. Allwoodovi, jednomu z autorů cambridgeské studie Well Dressed? The present and future sustainability of clothing and textiles in the United Kingdom. Aktuální informace o českém světě oděvů a textilu jsme získaly od Mgr. Lenky Wienerové z Diakonie Broumov, ale i od pracovníků Ministerstva životního prostředí, Společnosti pro Fair Trade a Vysoké školy chemicko technologické. Jsme jim za ně vděčné. Závěrem je jistě na místě poděkovat ještě dalším mnoha lidem, kteří nám pomohli s grafickými úpravami našich výstupů, jejich prezentací, šířením a mnoha dalšími věcmi. Bez jejich pomoci by naše práce byla jen stěží završena.