CHANGE YOUR CLOTHES, CHANGE THE CLIMATE!


Náš tým

 

Seznamte se s tvůrkyněmi těchto stránek...

Eva Dančáková: 

vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor krajinné inženýrství. Má za sebou tříletou praxi v neziskovém sektoru v oblasti environmentálního vzdělávání v Centru inovací a rozvoje a v současné době pracuje jako specilalista životního prostředí a bezpečnosti práce.

Lenka Parkánová:

v současné době pracuje na volné noze. Má odborné znalosti v ekonomice, udržitelnosti,výuce a žurnalistice. Přes dva roky Lenka pracovala jako prezidentka výkonného orgánu oikos v St. Gallen ve Švýcarsku. Oikos je studentská organizace zasazující se o udržitelnou ekonomiku a management. Spolu s kolegy Lenka podporovala přes 40 studentských klubů oikosu, tvořených více než tisícovkou vysokoškolských studentů v Africe, Americe, Asie a Evropě. Pracovala zejména se studenty, kterým pomáhala v podpoře jejich porjektů a schopností v oblasti udržitelnosti v současné ekonomice a managementu.

Lucia Neméthyová:

vystudovala logistiku a management dodavatelských řetězců v Londýně a Mezinárodní obchod v Bratislavě. V současnosti pracuje v oblasti železniční dopravy. Je spoluzakladatelkou Oikos Bratislava - studentské organizace udržitelné ekonomiky a managementu. Ve volném čase vyučuje a věnuje se výzkumu v oblasti udržitelné logistiky.

Barbora Semeráková:

pracuje pro Sdružení TEREZA. Je členem týmu Carbon Cycle Project pod záštitou mezinárodního programu GLOBE. Cílem projektu je podpořit na školách porozumění v oblasti uhlíkového cyklu a klimatických změn. Bára zdolala horu přesahující 6000 m.n.m. a strávila několik měsíců v Indii. 

Veronika Solisová:

vystudovala Právnickou fakultu v Olomouci.Veronika se angažuje v projektech blízkých životnímu prostředí, kultuře, umění a humanismu. V současnosti je na mateřské dovolené a má tak čas na všechny vaše dotazy, přednášky a semináře.